Biyografi

Söke'de doğan Dr. Onur Erol orta ve lise eğitimini İstanbul Saint Joseph Lisesi'nde tamamlamış, daha sonra 1965 yılında Tıp Fakültesi'ni bitirip aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde Genel Cerrahi ihtisasına başlamış, bunu tamamladıktan sonra 1969'da Plastik Cerrahi ihtisasına başlayıp 1971 yılında "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi" dalında uzman olmuştur. 1974 yılında aynı üniversitede Plastik Cerrahi Doçenti ünvanını kazanmış, Plastik Cerrahide yeni bir buluş olan doçentlik tezi, 1975 yılında uluslararası yarışmada "Genç Bilimadamı" sıralamasında şeref ödülüne layık görülüp, bu ödülü kendisine Amerika'da verilmiştir.

1976 yılında TÜBİTAK'dan altı aylık burs kazanarak Amerika'ya gitmiş, 3,5 yıl süre ile Amerika'da sırasıyla, 1976'da Eastern Virginia School of Medicine, 1977’de Miami University School of Medicine, 1977-1980'de Baylor College of Medicine'de görev yapmış ve burada "Associated Professor" ünvanını kazanmıştır.

Amerika'da 21 araştırma tamamlayan Dr. Erol iki kez NIH, bir kez Amerikan Kanser Derneği'nden "GRANT" kazanmış, dünyada yine ilk kez kendisi tarafından geliştirilen bir yöntem ve araştırma ile, 1978'de "Senior Bilimadamı" sıralamasında uluslararası birincilik ödülü kazanmıştır.

1980 yılında Türkiye'ye dönen Dr. Erol aynı yıl Nisan ayında profesörlüğe yükselmiştir.

1981 yılında SEDAT SİMAVİ Vakfı'nın Sağlık Bilimleri ödülünü kazanan Prof. Dr.Onur Erol, Tıp dalında 28 yeni metod geliştirmiş olup, 84 yabancı ve 30 yerli toplam 114 makalesi ve çeşitli kongrelerde sunulan 417 adet bilimsel bildirisi vardır. Bilimsel çalışmalarına 650’ün üzerinde atıf (citation) yapılmıştır.

Evli, iki çocuk babası olan Prof. Dr.Onur Erol 1989 yılı Şubat ayında Hacettepe Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalındaki Profesörlük görevinden ayrılıp İstanbul'a yerleşmiştir. Halen İstanbul'da kendisine ait kliniği ONEP’te, serbest hekim olarak çalışmalarına devam etmekte olan Prof. Dr.Onur Erol yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli Fakültelerde konferans ve seminerler vermektedir. Yoğun çalışmaları yanında yurtdışında önemli kongrelerde davetli konuşmacı olarak her yıl en az 3-4 orjinal bilimsel bildiri sunarak ve konferanslar vererek ülkemizin bu alanda tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır..

Prof. Dr. Erol, 2007 yılında, ASPS-PSEF tarafından, seçici kurulun oybirliği ile “The Maliniac Lecturer” olarak seçilmiştir. Bugüne dek, bu ödul sadece 29 Plastik Cerraha takdim edilmiştir, ve 30. ödülün sahibi Prof. Dr. Onur Erol olmuştur. Kendisi bu ödüle layık bulunan ilk ve tek Türk Plastik Cerrahtır.

Prof. Dr.Onur Erol, uluslararası tanınmış bir plastik cerrah olarak çok sayıda uluslararası derneğin üyesidir. 1990 - 1994 seneleri arasında Dr. Prof. Onur Erol Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanı ve Marmara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi'ne misafir profesör olarak gitmiştir.

Prof. Onur Erol, 1985 yılından 2006 senesine kadar, Amerikan Hastanesi Plastik Cerrahi Departman Şefi olarak görev almıştır. 1999-2006 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında ise, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır.

Prof. Dr.Onur Erol, gelişmiş bilim adamı ve kaliteli Plastik Cerrah yetiştirmek için, ihtisasını tamamlamış, 33 Plastik cerraha ihtisas sonrası eğitimi vermiştir ve vermektedir.