Geliştirdiği Yöntemler

1. Bilateral dudak yarığının tek evrede tamiri için yeni bir metod. (Modifie Millard Tekniği). Kliniğimizde rutin olarak l973 yılından beri uygulanmakta olup yayınlandı.

2. Sekonder Island (ada) greft-flep ile kulak, burun, yüz rekonstrüksiyonu (Amerika'da yayınlandı). Uluslararası Tıp literatürüne girdi ve Plastik Cerrahide konsept oldu.

3. Yanık meme deformitelerinin areola transpozisyon tekniği ile rekonstrüksiyonu. (İngiltere'de yayınlandı, Uluslararası Plastik Cerrahi Kongresinde takdim edildi). Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

4. Meme sarkmalarının tedavisinde iz bırakmayan yeni bir mastopeksi tekniği. (Amerika'da yayınlandı. Ayrıca filme alınıp çeşitli uluslararası kongrelerde gösterildi). 25 senelik deneyimli olan bu yöntemi anlatmak için Dr. Onur EROL çeşitli sempozyumlara, kurslara davet edilmektedir. Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

5. Fluorescein boya tekniğinde yeni bir fotoğraf tekniği. (Amerika'da yayınlandı. Halen Baylor Üniversitesinde ve Hacettepe Üniversitesinde klinik ve araştırmada başarı ile uygulanmaktadır).Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

6. Fluorescein Klirens testi (Amerika'da yayınlandı, halen klinik ve araştırma alanında Baylor Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde uygulanmakta). Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

7. Omental sekonder island flep ile total meme rekonstrüksiyonu. Gerek Amerika'da, gerek ülkemizde bu metod klinik olarak memesi tamamen alınmış hastalara uygulanmaktadır. Uluslararası Tıp literatürüne girdi. PLASTİK CERRAHİDE KONSEPT oldu.

8. Mikrocerrahi ile kapiller yatak elde edilmesi. (Henüz klinik tatbikatı yapılmamıştır).Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

9. Sekonder myokutanöz flep. (Klinik uygulamalarına başlanmıştır). Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

10. Omental sekonder osteokütanöz flep ile çene rekonstrüksiyonu. (Klinik uygulamalarına başlanmıştır).

11. Çelik tel kafes, periosteal kemik rejenerasyonu tekniği ile, mentoplasti ( çene büyütme). Deneysel olarak kanıtlanan bu metod klinik olarak 1980'den itibaren uygulanmaktadır. Bir çok uluslararası kongrede sunuldu.

12. Omental sekonder damar saplı, slep ile burun ve kulak rekonstrüksiyonu. (Deneysel araştırması Amerika'da yayınlanan bu metod klinik olarak total burun rekonstrüksiyonunda kullanılmaya başlandı). Uluslararası Tıp literatürüne girdi. PLASTİK CERRAHİ'de konsept oldu.

13. Yanık nedbeleri ve beyazlıkların kapanmalarında yeni bir yöntem: Tülgreft tekniği. (Rutin olarak klinikte uygulanıyor) Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

14. Estetik burun ameliyatında, Turkish Delight tekniği. Uluslararası kongrelerde sunuldu. Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

15. Bozulmuş kısalmış burunlarda yeni bir yöntem: Balon tekniği. Çeşitli uluslararası kongrelerde sunuldu. Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

16. Kepçe kulak tedavisinde yeni bir EROL yöntemi. Amerika'da sunuldu. Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

17. Burun doku kayıplarında: yeni bir tedavi yöntemi (V. M. C. Flep) çeşitli uluslararası kongrelerde sunuldu, yayınlandı. Uluslararası Tıp literatürüne girdi.

18. Doku kokteyli ile yüz gençle;tirme yüze şekil verme yöntemi. 5 yıldır uygulanan bu yöntem ilk defa 1 ay önce uluslararası sempozyomda açıklandı.

19. Kosta Grefti almada yeni bir teknik.
Plastic and Rekonstrüktive Surgery, Volume: 106:932, 2000

20. Üst dudak sulcus yapımında yeni bir teknik.
Plastic and Rekonstrüktive Surgery, Volume: 108:1871,2001

21. "Kaş Asma" Haziran 2002
Plastic and Rekonstrüktive Surgery, Volume: 109:2571, 2002

22. "Dudak Asma"
ISAPS – 17th International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Houston, Texas, USA) Dünya Kongresi - 28-31 Ağustos 2004

23. "Kalça Asma"
Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Kongresi, 2005

24. Mikro yağ enjeksiyonu ve/veya doku kokteyli enjeksiyonu ile baldır büyültme, eğrilik düzeltme

25. "Şekillendirilebilir kıkırdak ve burun kanallarının askı dikişlerle yaklaştırılması konulu yeni bir teknik"

26. Geniş tam, tek taraflı dudak yarığının tek evrede rotasyon ve ilerletme tekniği ile tamiri

27. Özel tasarımlı aletler kulanılarak dikişle, Yanak, Boyun, Yan kantus asma tekniği.

28. Aynı seansta büyütme ve areola-meme dokusu asılarak meme dikleştirme yöntemi-meme altında kesi yapılmadan uygulanan teknik